HT, Hotell och turism på Ystad Gymnasium
Hotell och turism

APL på Hotell- och turismprogrammet

Hotell och turism på Ystad Gymnasium

Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram som ger grundläggande kunskaper mot yrken inom hotell- och konferensbranschen.

Åk 1 är skolförlagt med arbetsplatsförlagt lärande (APL). I åk 2 och 3 är eleverna lärlingar, vilket innebär att eleverna har APL mer än halva utbildningstiden. Kunskapsuppföljning för all APL sker vid besök av lärare på företagen och i samråd med arbetsplatsens handledare.

Viktig information till APL-plats och handledare

1. Introduktion

2. Kontaktuppgifter

3. Avtal och kontrakt

4. Arbetsmiljö och ansvar

5. Behörighetskurser och certifikat

6. Poängplan och kursinnehåll

7. Uppföljning och bedömning

8. Handledarutbildning

9. Övrigt

10. Programspecifik info

Kontaktperson

Mattias Rådmark

Mattias Rådmark

Rektor område 5
mattias.radmark(a)ystad.se
0704 31 17 00

Cecilia Sjöberg ceci415a Ystad Gymnasium

Cecilia Sjöberg

Yrkeslärare
cecilia.sjoberg(a)edu.ystad.se
0709-23 07 28

Rulla till toppen