Frågor & svar

Behöver du komma i kontakt med en av våra anställda?
Vet du namnet på personen eller arbetsområde för den du söker, hittar du personen enklast på vår personalsida.

Läsårstider
Våra läsårstider hittar du längst ner till höger i sidfoten på denna sida. I det svarta fältet. De läsårstider som är bestämda finns att hitta där, datum för längre in i framtiden kan vi inte svara på.

Slutbetyg
Slutbetygen finns lagrade hos Stadsarkivet på Ystads kommun, kontakta stadsarkivet via länken för att få tag i en kopia av ditt slutbetyg. Vi kan inte hjälpa till i detta ärende.

Sjukanmälan
Sjukanmälan kan endast göras till telefonnummer 010-88 87 050 eller via vårt intranät www.vklass.se. Vi tar ej emot sjukanmälan via formuläret nedan.

Registerutdrag GDPR
Kontakta oss genom att skicka ett mail till [email protected], om du önskar att ta del av, begära rättelse, överföring eller att vi ska gallra lagrad information om dig (i den mån vi kan). Klicka här för att se mer information om GDPR.