Gymnasieplan

Alla elever ska utveckla kunskaper, förmågor och attityder för framtiden.

Gymnasieskolan är ungdomarnas språngbräda till vuxenlivet. En språngbräda till alla de val som de måste göra i livet. Vi som arbetar med dessa ungdomar har ett stort ansvar för hur ett framtida samhälle formas, eftersom vi formar framtidens beslutsfattare. Med den utgångspunkten så är ALLA som arbetar på skolan viktiga.

Hämta gymnasieplanen

Varje elev ska nå sin fulla potential!

Alla som arbetar på skolan ska vara förebilder för eleverna. Det är varje medarbetares ansvar att möta elever, kollegor och övriga med respekt. Det är viktigt att alla genomför sitt uppdrag med kvalitet, allvar och glädje. Vi ska skapa en situation i lärandet, där eleverna känner meningsfullhet och stimulans. Detta är en förväntan på varje medarbetare.

Alla ska lära sig i en tillåtande kultur.

Ska vi klara vår vision och våra mål, så får kedjan inte ha någon svag länk. Vi ska ha en kultur där det finns förtroende mellan och i alla led. Medarbetarna ska dela med sig av sina olika kompetenser och ledningen ska vara lyhörda och ge förutsättningar för en god och utvecklande arbetsmiljö. Vi ska uppmuntra nytänkande och skapa en miljö för nyfikenhet där misslyckande och succé leder till utveckling. Det ska vara en plats för utveckling, glädje och omtanke.

Passion för vårt arbete är en självklarhet.

Vi är en skola som stått stabilt i över 100 år och som ska utstråla både trygghet och nytänkande. En skola som ger våra elever bästa möjliga utbildning  och stöttar alla så att de kan nå sin fulla potential.

Scroll to Top