Ystad Gymnasium är här och vi satsar för framtiden!

Terminen är igång igen och med den också Ystad Gymnasium. Alla förberedelser är klara, avtal genomgångna, loggor utbytta (snart i alla fall) och vi tillhör så slutligen Ystad kommun igen. Efter 23 år som gymnasieförbund har vi nu bara en huvudman. Egentligen är det väldigt lite som har förändrats. Ja, egentligen är det bara huvudmannaskapet och namnet – i övrigt är allting sig likt. Men på något sätt så känns det annorlunda. Det känns bra, det känns helt rätt.

Nu börjar vi bygga ett nytt varumärke och siktar in oss på att göra Ystad Gymnasium till regionens självklara val för alla ungdomar.

Det byggandet börjar nu, eller egentligen började det redan i höstas, men det fortsätter nu. Under året som gått har skolan gjort en satsning på matematikundervisningen genom att låta alla lärare i matematik delta i matematiklyftet – ett sätt att genom kollegialt lärande lära av varandra och skapa bättre förutsättningar för en utvecklad matematikundervisning. I fredags tog vi nästa steg då förstelärare Charlotta Aspelin och bibliotekarie Paulina Sjöberg under två timmar föreläste kring lässtrategier. Kollegialt lärande när det är som bäst!

Personligen hade jag äran att få inleda och valde då att prata om vikten av att alla våra lärare har kunskaper om hur man läser en text för att kunna hjälpa varje elev att ta till sig det textstoff som de dagligen möter i undervisningen. Vikten av att ha goda lässtrategier kan inte förringas och det är allas ansvar att eleverna har god läsförståelse. Paulina gjorde en jämförelse mellan en fotbollsmatch och läsning som jag fann mycket intressant. Vid en fotbollsmatch börjar man med försnack, pratar förväntningar och funderar över vad som komma skall. Under matchens gång kommenterar man spelet, vem som gör vad och hur man tror det kommer att utvecklas. Man får möjlighet att se repriser och repetera allt viktigt som händer. Slutligen har man eftersnack där allt som hänt summeras, man lyfter fram bästa målet, bästa spelaren etc. Tänk om våra elevers läsande hanterades på samma proffsiga sätt av alla under deras skolgång! Detta är vad lässtrategier handlar om – att hjälpa eleverna bli goda läsare som inte bara läser texten utan som tänker igenom vad de gör före, under och efter läsningen.

I framtiden hoppas jag att Ystad Gymnasium blir en läsande skola. En skola där läsande har en central roll i all undervisning och där vi inte tar elevernas läsförmåga för givet. Vi är en god bit på vägen redan, tack vare Charlotta och Paulina, och förhoppningsvis kan vårt arbete fortsätta nästa läsår med stöd från läslyftet i Skolverkets regi.

Ystad Gymnasium – den läsande skolan!

// Lena, rektor