Vill du engagera dig i Ystad Gymnasiums skolidrottsförening?

Vill du engagera dig i Ystad Gymnasiums skolidrottsförening?

Flera elever i åk 3 avslutar sina uppdrag i YGIF:s styrelse. Du behövs!
Är du intresserad och vill veta mer?

När: Onsdagen den 13 februari
Plats: Gymnastiksalen på Österport
Tid: 15.00

Du är välkommen på ett informationsmöte!

Har Du inte möjlighet att närvara vid mötet kan du istället följa länken nedan och besvara frågorna för att anmäla ditt intresse. Detta gäller även medlemmarna
i sittande styrelse!

Här anmäler du ditt intresse till att sitta med i styrelsen för Skol IF.

Vad är Skol-IF
Målet för Ystad Gymnasium skolidrottsförening är att elever tillsammans planerar och bedriver fysiska aktiviteter i föreningsform. Vi kommer som utgångspunkt att använda Ystad arena, B-hall och gym samt gymnastiksalen på Österport från kl 15.00 – 17.00 på onsdagar.Under läsåret utarbetar styrelsen, i samråd med medlemmarna, ett aktivitetsprogram som kommer anslås runt om på skolan, på hemsidan, sociala medier och på Vklass.

Verksamhet för alla
Tanken med verksamheten är att skapa tillfällen för alla elever på Ystad Gymnasium att få möjlighet att syssla med idrott, träning och lek. Detta kan ske på ett lekfullt sätt utan prestationskrav där alla får vara med på lika villkor. Vi tror att Skol-IF kan få elever som står utanför föreningsverksamheten i ”vanliga” idrottsföreningar att bli mer fysiskt aktiva. På sikt kan det kanske också leda till att dessa ungdomar slussas in i föreningsverksamhet utanför och efter skolan. Medlemskapet är gratis där det enda kravet är att man går på Ystad Gymnasium, Österport eller Park.

Social funktion
De aktiviteter som kommer att bedrivas inom Skol-IF leds främst av elever på Ystad Gymnasium, men ibland av inhyrda instruktörer och ledare. Det finns alltid en vuxen ansvarig i anslutning till alla aktiviteter.

Kontakta oss gärna om du har frågor!
Sverker Meyer – [email protected], 0709-230717
Gustav Persson – [email protected], 0704-340556