Uppdaterad info om studenten

Välkomna till studentfirande
vid Ystad Gymnasium fredagen 12 juni 2020

Årets studentfirande kommer inte att likna något tidigare firande. Utifrån rådande omständigheter har vi tagit fram en planering som gör att vi uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi tror och hoppas att det skall bli till allas belåtenhet.

Ej tillåtet att skapa samlingar utanför avspärrningarna

På förekommen anledning vill vi vara tydliga med att det inte är tillåtet att skapa samlingar utanför avspärrningarna. Detta för att undvika smittrisk. Alla måste vi gemensamt ta ansvar för att firandet skall kunna genomföras.

Anhöriginformation

  • Stanna hemma om ni har någon form av symptom såsom hosta, feber eller liknande.
  • Följ alla Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • Kom till resp. insläpp i rätt tid. Om ni kommer för tidigt så tänk på att sprida ut er i väntan på att bli insläppta. Det finns god tid för kontroll och insläpp på skolgården.
  • Använd hela ytorna på skolgårdarna. Tänk på att sprida ut er, så att alla kan se.
  • Samlas inte i grupper efteråt utan fortsätt hemåt direkt.
  • Om ni har något studentfirande hemma, så är det viktigt att detta sker i måttlig storlek.
  • Besök inte flera studentmottagningar, allt för att minska smittrisken.

Mottagning av studenter
Studenterna mottas på skolgårdarna på Park resp. Österport (se kartor nedan). Nedan kommer också en tidsplan som visar vilken tid ni är välkomna. Observera att det är mycket viktigt att hålla sig inom tidsangivelsen, det är med andra ord ingen vits att vara ute i allt för god tid, insläpp sker tidigast 20 minuter innan utspring.  Endast de två anhöriga som är föranmälda kommer släppas in. Det är inte tillåtet att skapa samlingar av personer utanför avspärrningarna.

Utsparkstider
Klicka här för att se utsparkstider!

Livestreaming
Nytt för i år är att vi filmar och livesänder båda utspringen, så om ni inte får möjlighet att vara med på plats, kan ni följa festligheterna på internet via vår hemsida.

Parkering
Det kommer inte finnas möjlighet att parkera på skolans olika parkeringar, vi hänvisar till parkeringar vid Ystad Arena, Stadsbiblioteket samt längs med Herrestadsgatans norra sida. Om ni skall ta emot er student i ett smyckat fordon har ni möjlighet att parkera på Surbrunnsvägen, på gång- och cykelvägen utanför Österport. Backa in fordonet så att det inte hindrar trafiken.

Vi hänvisar våra elever och vårdnadshavare att vänligen följa uppdateringar i Vklass löpande.

Välkomna till studentfirandet 2020,
Skolledningen på Ystad Gymnasium

_________________________________

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för studentfirande
Vi vill också understryka vikten av att elever och anhöriga tar stort ansvar för de moment som skolan inte är involverade i, däribland champagnefrukost och andra sammankomster. Det är inte lämpligt att genomföra sådana tillställningar under rådande omständigheter. Det är viktigt att följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.

Tillfälligt förbud mot studentflak 2020
Transportstyrelsen har på begäran från Folkhälsomyndigheten tillfälligt upphävt bestämmelserna om firande på studentflak, karnevalståg eller motsvarande. Det innebär bland annat att årets studentkorteger på flak inte är tillåtna.
Från och med den 15 maj är det inte tillåtet att åka på studentflak, eller som det uttrycks i föreskriften: ”färdas på lastbilsflak eller släpvagn som dras av lastbil, traktor eller motorredskap i samband med skolavslutning, karnevalståg eller motsvarande”. Förbudet gäller till och med den 31 december 2020. Mer information från Transportstyrelsen finns här.

Postad i
Scroll to Top