Tack för din skuggningsanmälan! Vad roligt att du vill skugga hos oss.

Jag kommer att kontakta din SYV för att bestämma dag och tid.

Välkommen till oss!

Vänliga hälsningar Petra Parmvi
Studie- och yrkesvägledare
Ystad Gymnasium, Park, Område 6
0704 34 05 81