Språkintroduktion

Språkintroduktion finns för dig som vill skaffa dig behörighet till nationella gymnasieprogram

Språkintroduktion är till för dig som nyligen anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket och ska möjliggöra för dig att gå vidare i gymnasieskola alternativt annan utbildning. På språkintroduktion kan du dessutom få undervisning i andra grundskole- och gymnasieämnen som du behöver för din fortsatta utbildning.

Språkintroduktion är individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov. Alla elever på språkintroduktion läser grundskolans kursplan i svenska som andraspråk. Eleverna ges sedan möjlighet att läsa integrerat med preparand för att ta del av fler grundskoleämnen. Personalen samarbetar dagligen med modersmålslärare och studiehandledare. Vi strävar efter att varje individ ska nå sin fulla potential för att förbereda sig för sitt nya liv i Sverige.