Reza, fd elev

Reza och Charlotte tar en paus i restaurangköket på Park, för att prata med oss om hur det kan vara på Yrkesintroduktion, IMYRK. Syftet med Yrkesintroduktion är att elever som inte har haft en spikrak väg genom grundskolan, ska få behörighet att söka till ett nationellt gymnasieprogram. Vissa går bara ett år, andra stannar i tre innan de söker sig vidare eller går direkt ut i arbetslivet.

– Jag har bara varit fyra år i Sverige och trivs bra i Ystad. Jag vill gärna stanna här, berättar Reza som efter studenten vill börja jobba direkt. Han har praktik på en restaurang och hoppas få fortsätta.

– De är schyssta och det är roligt att jobba där. Jag försöker ställa upp och alltid visa mina bästa sidor. På fritiden jobbar jag extra där just nu. Reza tycker att det teoretiska är helt okej och att lärarna är enormt bra. De är pedagogiska och förstår hans behov.

– Vi har verkligen lärt känna varandra. Vi elever är olika, kommer från olika platser och har olika kunskapsnivåer – men lärarna respekterar alla. Charlotte är en av dessa lärare. Hon berättar att man jobbar mycket med att hitta bra praktikplatser.

– Det krävs både pedagogik och klokskap för att få en elev – som kanske misslyckats helt i grundskolan – att fungera igen, säger hon.