Planering pågår

Skolledningen på Ystad Gymnasium vill passa på att förtydliga informationen kring kommande student den 11 juni 2021.

Inför studenten 2020 stod Ystad Gymnasium, och alla andra gymnasieskolor, inför en svår utmaning. Det blev till slut en lyckad student där elever, anhöriga och personal fick en minnesvärd dag trots rådande pandemi och restriktioner.

Elevreferensgrupp

Förra årets student utvärderades av elever och personal och i år har vi använt oss av en elevreferensgrupp där vi fått tankar och åsikter kring studenten för att se vad som kan förändras och förbättras. Vi kommer i samverkan med er elever hitta en så bra lösning som bara möjligt utifrån restriktionerna.

Det kommer att planeras en fin student även för er som ska ta studenten i år. Utifrån nu gällande restriktioner så vet vi inte i vilken form studentdagen och utspring kommer att kunna genomföras. Men vi har förhoppningar om att smittspridningen ska lätta och att restriktionerna ändras som följd av detta vilket i sådana fall ger oss större möjligheter till ett bra firande.

Inväntar riktlinjer från Folkhälsomyndigheten

FHM kom idag med information om att de inom en månad ska komma ut med riktlinjer kring hur studenten kan anordnas. När denna information kommer kan vi fortsätta med planeringen då vi vet vad vi har att förhålla oss till.

Med vänliga hälsningar
Skolledningen Ystad Gymnasium

Scroll to Top