MYT 9: ”Lärlingsutbildning är till för såna som inte klarar nån annan utbildning”

Nej, tvärtom är lärlingsutbildning krävande

Det här är en fördom som bygger på att många värderar lärlingsutbildning lägre, trots att utbildningen egentligen ställer stora krav på att du har engagemang, självständighet och initiativförmåga. Du kan gå alla yrkesprogram som gymnasial lärling. Skillnaden är att du är på en arbetsplats minst halva utbildningen. Resten av tiden är du i skolan och läser till exempel gymnasiegemensamma ämnen.

Du får samma kunskaper som elever som går yrkesprogrammet till största delen på en skola, och du får samma examen, men lär dig på ett annat sätt och i en annan miljö. Studieformen är krävande, men du får ett bra kontaktnät på arbetsmarknaden och en snabbare väg in i ett yrke. Dessutom du får ett extra studiebidrag på 1 000 kr i månaden. Även som lärling kan du läsa kurser som gör att du samtidigt får grundläggande behörighet till högskolan.

fakta 9

Information från Skolverket.