MYT 6: ”Efter gymnasiet är det svårt att få jobb”

Nej, efter ett yrkesprogram har du oftast lätt att få jobb.

Under de närmaste 5–10 åren kommer det att vara stor efterfrågan på arbetskraft inom nästan samtliga av yrkesprogrammens inriktningar, i alla fall enligt Arbetsförmedlingens årliga rapport om arbetsmarknaden.
Här nedanför ser du hela listan på ”heta” yrkesinriktningar inom yrkesprogrammen 2017.

fakta 6

Information från Skolverket.