Introduktionsprogram

Preparandutbildning för att skaffa dig behörighet till nationella gymnasieprogram

Introduktionsprogrammet vänder sig till dig som är studiemotiverad men inte har fått behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Här får du chans att läsa in de grundskoleämnen du behöver för att nå den behörighet du önskar. Preparandutbildningen utformas enskilt för dig och får pågå i högst ett år. Utbildningen ges i lokaler på Österport.

På introduktionsprogrammen individualiseras utbildningen efter dina behov för att på bästa sätt förbereda dig inför ett arbete eller fortsatta studier.

Introduktionsprogrammen finns i fyra inriktningar

 Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är till för dig som inte har godkända betyg som krävs för ett nationellt yrkesprogram. Syftet med individuellt alternativ är att du ska gå vidare till yrkesintroduktion, till annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden.

Individuellt alternativ utformas specifikt för dig utifrån dina behov, dina förmågor och dina kunskaper. Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i och hela eller delar av kurser i karaktärsämnen och i gymnasiegemensamma ämnen. Även praktik på en arbetsplats eller på ett gymnasieprogram kan ingå i utbildningen.

 Individuellt alternativ – anpassat

Detta är en utbildning som är anpassad för dig med problem inom autismspektrumområdet. Undervisningen bedrivs i små grupper och tar hänsyn till varje enskild elevs behov och förutsättningar. Du kan läsa både grundskoleämnen och gymnasiekurser. Dina individuella behov står i centrum och programmet blir ditt alldeles eget. Din utbildning utgår från Park där du har ditt ”eget” klassrum i en anpassad miljö.

 Preparand

Preparandutbildning för att skaffa dig behörighet till nationella gymnasieprogram. Om ditt mål är att så snart som möjligt komma in på det gymnasieprogram du siktat in dig på, då har du chans att läsa in just de kurser och betyg du behöver via Preparandutbildningen. Preparandutbildningen pågår i högst ett år.

 Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för dig som nyligen anlänt till Sverige. Information om Språkintroduktion finns här.