Grön Flagg - Håll Sverige Rent

En hållbar framtid börjar nu!

Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling och en satsning av Håll Sverige Rent. Tillsammans med Sveriges förskolor och skolor omsätter vi kunskap till direkt handling. Varje år hissar hundratals verksamheter i Sverige den Gröna Flaggan för att visa att en hållbar framtid börjar nu!

"Alla i Sverige ska ha kunskapen och förståelsen som krävs för att skapa en hållbar värld".

De globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att vi i hela världen ska uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Globala målen

Vad är Grön Flagg?

Scroll to Top