Framsikt

Material till avsnittet Framsikt i SYVPODDEN.
Du kan skriva ut dem och antingen använda dem tillsammans med din Studie- och yrkesvägledare, tillsammans med vänner eller hemma.