APL på Vård- och omsorgsprogrammet lärling

Vård- och omsorgsprogrammet lärling gör lärlingarna minst 50% APL och den är utlagd som för de skolförlagda eleverna. I årskurs 1, 2 dagar/vecka hela läsåret i årskurs 2 samt 3 dagar/vecka under hela läsåret i årskurs 3. Dessutom gör lärlingarna fördjupningsplaceringar som de skolförlagda eleverna i årskurs 2 och 3, dvs 6 veckor på hösten i åk 2 och 6 veckor på våren i årskurs 3. Lärlingarna har en basplacering inom äldreomsorgen men kan byta den under årskurs 2 eller årskurs 3 till annan verksamhet enligt särskilt överenskommelse. Fördjupningsplaceringarna är liksom för de skolförlagda eleverna inom LSS, psykiatri eller hälso- och sjukvård.

Kontaktpersoner för APL på Vård och omsorg, lärling

 • Pahlow Adler, Tina
  VO
  Pahlow Adler, Tina
 • Lindskog, Anna Maria
  VO
  Lindskog, Anna Maria
 • Ewa Österlind
  Rektor omr. 1
  Ewa Österlind
Pahlow Adler, Tina
VO

Yrkeslärare
tina.pahlow.adler(a)edu.ystad.se
0704 -34 05 13

Lindskog, Anna Maria
VO

Yrkeslärare
anna-maria.lindskog(a)edu.ystad.se
0709-23 07 39

Ewa Österlind
Rektor omr. 1

Rektor område 1
ewa.osterlind(a)ystad.se
0704-34 05 11

BF HA NB VO VO:Lärling

1. Introduktion

2. Kontaktuppgifter

 

3. Avtal och kontrakt

 

4. Arbetsmiljö och ansvar

5. Behörighetskurser och certifikat

6. Poängplan och kursinnehåll

7. Uppföljning och bedömning

 

8. Handledarutbildning

9. Övrigt

 

10. Programspecifik info

APL på Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet är ett yrkesprogram som förbereder våra elever och ger dem grundläggande kunskaper för att kunna arbeta med mat, dryck och servering. Programmet ska bidra till att utveckla elevernas förståelse, kunskaper och färdigheter inom yrket. Våra elever har minst 15 veckors APL, vilket gör att eleven är väl rustad för kommande yrkesval inom kök och servering.

Kontaktpersoner för APL på Restaurang och livsmedel

 • Dahl, Tomas
  RL
  Dahl, Tomas
 • Mattias Rådmark
  Rektor omr. 5
  Mattias Rådmark
 • Olsson, Rune
  RL
  Olsson, Rune
Dahl, Tomas
RL

Lärare
tomas.dahl(a)edu.ystad.se
0709-23 07 07

Mattias Rådmark
Rektor omr. 5

Rektor område 5
mattias.radmark(a)ystad.se
0704-31 17 00

BA EE FT HT HVFRI HVSTY RL

Olsson, Rune
RL

Yrkeslärare
rune.olsson(a)edu.ystad.se
0704-34 05 45

1. Introduktion

2. Kontaktuppgifter

 

3. Avtal och kontrakt

 

4. Arbetsmiljö och ansvar

5. Behörighetskurser och certifikat

6. Poängplan och kursinnehåll

7. Uppföljning och bedömning

 

8. Handledarutbildning

9. Övrigt

 

10. Programspecifik info

APL på Naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet gör alla elever sammanlagt 15-18 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) under sina tre studieår. I årskurs 2 genomförs 8-11 veckor fördelade på 2 perioder under läsåret och i årskurs 3 är APL-perioden på 7 veckor fördelade på två perioder. APL-platserna kan vara inom djurbutiksbranschen, djurpensionat/uppfödning, djurparker. Dessutom genomförs utbildningen också ute på plats på Ystad Djurpark utöver APL-perioderna.

Kontaktpersoner & viktig information för Naturbruk

 • Alm, Ida
  NB
  Alm, Ida
 • Ewa Österlind
  Rektor omr. 1
  Ewa Österlind
Alm, Ida
NB

Yrkeslärare
ida.alm(a)edu.ystad.se
0704-34 05 82

Ewa Österlind
Rektor omr. 1

Rektor område 1
ewa.osterlind(a)ystad.se
0704-34 05 11

BF HA NB VO VO:Lärling

1. Introduktion

2. Kontaktuppgifter

 

3. Avtal och kontrakt

 

4. Arbetsmiljö och ansvar

5. Behörighetskurser och certifikat

6. Poängplan och kursinnehåll

7. Uppföljning och bedömning

 

8. Handledarutbildning

9. Övrigt

 

10. Programspecifik info

APL på Hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram med lärlingsutbildning, vilket innebär att större delen av utbildningen genomförs på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildningen har samma examensmål, inriktningar, ämnesplaner och kurser som man får om går ett skolförlagt yrkesprogram. Den stora skillnaden är att eleverna på ett lärlingsprogram är ute på arbetsplatserna mer än halva utbildningstiden.

Kontaktpersoner för APL på Hotell och turism

 • Mattias Rådmark
  Rektor omr. 5
  Mattias Rådmark
 • Sjöberg, Cecilia
  HT
  Sjöberg, Cecilia
Mattias Rådmark
Rektor omr. 5

Rektor område 5
mattias.radmark(a)ystad.se
0704-31 17 00

BA EE FT HT HVFRI HVSTY RL

Sjöberg, Cecilia
HT

Yrkeslärare
cecilia.sjoberg(a)edu.ystad.se
0709-23 07 28

1. Introduktion

2. Kontaktuppgifter

 

3. Avtal och kontrakt

 

4. Arbetsmiljö och ansvar

5. Behörighetskurser och certifikat

6. Poängplan och kursinnehåll

7. Uppföljning och bedömning

 

8. Handledarutbildning

9. Övrigt

 

10. Programspecifik info

APL på Hantverksprogrammet – Hår- och makeupstylist

Hantverksprogrammet – Hår- och makeupstylist är ett yrkesprogram som förbereder våra elever och ger dem grundläggande kunskaper för att kunna arbeta kreativt med hår, makeup och mode. Hår- och makeupstylist är ett kreativt serviceyrke.

Du gör arbetsplatsförlagt lärande (APL) i butiker eller skönhetssalonger. Det kommer att ske under 15 veckor fördelat på de tre år du läser hos oss. Genom APL har du goda möjligheter att få samarbeta med skönhetsbranschen och deras leverantörer.

Kontaktpersoner för APL på Hantverk – Frisör

 • Mattias Rådmark
  Rektor omr. 5
  Mattias Rådmark
 • Lindgren, Carina
  HV
  Lindgren, Carina
 • Pilman, Cecilia
  HV
  Pilman, Cecilia
Mattias Rådmark
Rektor omr. 5

Rektor område 5
mattias.radmark(a)ystad.se
0704-31 17 00

BA EE FT HT HVFRI HVSTY RL

Lindgren, Carina
HV

Yrkeslärare
carina.lindgren(a)edu.ystad.se
0704-02 20 83

Pilman, Cecilia
HV

Yrkeslärare
cecilia.pilman(a)edu.ystad.se
0704-34 05 54

1. Introduktion

2. Kontaktuppgifter

 

3. Avtal och kontrakt

 

4. Arbetsmiljö och ansvar

5. Behörighetskurser och certifikat

6. Poängplan och kursinnehåll

7. Uppföljning och bedömning

 

8. Handledarutbildning

9. Övrigt

 

10. Programspecifik info

APL på Hantverksprogrammet – Frisör

Hantverksprogrammet – Frisör är ett yrkesprogram som förbereder våra elever och ger dem grundläggande kunskaper för att kunna arbeta kreativt med hår och mode. Du gör arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en frisörsalong. Det kommer att ske under 15 veckor fördelat på de tre år du läser hos oss. Där följer du salongens arbetstider och rutiner och är en del av arbetsplatsen.

Kontaktpersoner för APL på Hantverk – Frisör

 • Mattias Rådmark
  Rektor omr. 5
  Mattias Rådmark
 • Lindgren, Carina
  HV
  Lindgren, Carina
 • Pilman, Cecilia
  HV
  Pilman, Cecilia
Mattias Rådmark
Rektor omr. 5

Rektor område 5
mattias.radmark(a)ystad.se
0704-31 17 00

BA EE FT HT HVFRI HVSTY RL

Lindgren, Carina
HV

Yrkeslärare
carina.lindgren(a)edu.ystad.se
0704-02 20 83

Pilman, Cecilia
HV

Yrkeslärare
cecilia.pilman(a)edu.ystad.se
0704-34 05 54

1. Introduktion

2. Kontaktuppgifter

 

3. Avtal och kontrakt

 

4. Arbetsmiljö och ansvar

5. Behörighetskurser och certifikat

6. Poängplan och kursinnehåll

7. Uppföljning och bedömning

 

8. Handledarutbildning

9. Övrigt

 

10. Programspecifik info

APL på Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet gör alla elever sammanlagt 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) under sina tre studieår. I årskurs 1 har eleverna 2 veckors APL. I årskurs 2 har eleverna APL från mars-maj månad med några hela veckor och några med APL 3 dagar/vecka. I årskurs 3 på samma sätt som i årskurs 2 men perioden förlagd till november-februari. APL-platserna kan vara i butiker, på kontor eller på andra platser där eleverna får möjlighet att träna sådant som de lär teoretiskt i skolan.

Kontaktpersoner & viktig information för Handel och administration

 • Ewa Österlind
  Rektor omr. 1
  Ewa Österlind
Ewa Österlind
Rektor omr. 1

Rektor område 1
ewa.osterlind(a)ystad.se
0704-34 05 11

BF HA NB VO VO:Lärling

1. Introduktion

2. Kontaktuppgifter

 

3. Avtal och kontrakt

 

4. Arbetsmiljö och ansvar

5. Behörighetskurser och certifikat

6. Poängplan och kursinnehåll

7. Uppföljning och bedömning

 

8. Handledarutbildning

9. Övrigt

 

10. Programspecifik info

APL på Fordons- och transportprogrammet

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram som ger eleverna grundläggande kunskaper inom personbil, lastbil, maskin, bilskada och lackering. På fordons- och transportprogrammet är en del av kurserna arbetsplatsförlagda. I åk 1 har vi två veckors APL. I åk 2 har vi 3 veckors APL och i åk 3 är hela vårterminen APL-förlagd under 4 dagar i veckan.

Elever som läser till bilskadereparatörer eller lackerare har all sin praktiska utbildning på ett företag under åk 2 och 3. De har APL under mer än halva sin skoltid under dessa år. Kunskapsuppföljning för all APL sker vid besök av lärare på företagen och uppföljningen sker då i samråd med handledaren på arbetsplatsen.

Kontaktpersoner för APL på Fordon och transport

 • Kristiansson, Per
  FT
  Kristiansson, Per
 • Mattias Rådmark
  Rektor omr. 5
  Mattias Rådmark
 • Lundgren, Anders
  FT
  Lundgren, Anders
 • Hägg, Axel
  FT
  Hägg, Axel
 • Hansson, Berth
  FT
  Hansson, Berth
 • Kronvall, Stefan
  FT
  Kronvall, Stefan
 • Andreasson, Patrik
  FT
  Andreasson, Patrik
Kristiansson, Per
FT

Yrkeslärare
per.kristiansson(a)edu.ystad.se
0724- 67 63 83

Mattias Rådmark
Rektor omr. 5

Rektor område 5
mattias.radmark(a)ystad.se
0704-31 17 00

BA EE FT HT HVFRI HVSTY RL

Lundgren, Anders
FT

Yrkeslärare
anders.lundgren(a)edu.ystad.se
0709-23 07 34

Hägg, Axel
FT

Yrkeslärare
axel.hagg(a)edu.ystad.se
0704-34 05 53

Hansson, Berth
FT

Yrkeslärare
berth.hansson(a)edu.ystad.se
0704-34 05 15

 

Kronvall, Stefan
FT

Yrkeslärare
stefan.kronvall(a)edu.ystad.se
0704-34 05 97

Andreasson, Patrik
FT

Lärare
patrik.andreasson(a)edu.ystad.se
0724-67 62 92

APL på El- och energiprogrammet

Sidan är under uppbyggnad!

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram med en bred utbildning för framtidens yrken inom el, datorer och teknik.

Kontaktpersoner för APL på El och energi

 • Mattias Rådmark
  Rektor omr. 5
  Mattias Rådmark
Mattias Rådmark
Rektor omr. 5

Rektor område 5
mattias.radmark(a)ystad.se
0704-31 17 00

BA EE FT HT HVFRI HVSTY RL

1. Introduktion

2. Kontaktuppgifter

 

3. Avtal och kontrakt

 

4. Arbetsmiljö och ansvar

5. Behörighetskurser och certifikat

6. Poängplan och kursinnehåll

7. Uppföljning och bedömning

 

8. Handledarutbildning

9. Övrigt

 

10. Programspecifik info

APL på Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram som förbereder våra elever och ger dem grundläggande kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnad av bostäder och lokaler. På Bygg- och anläggningsprogrammet är en stor del av kurserna arbetsplatsförlagda. I åk 1 är det två veckors APL med huvudfokus på att göra rätt yrkesval. I åk 2 och i åk 3 är det två dagar i veckan respektive tre dagar i veckan som är arbetsplatsförlagt. Elever som väljer att inte läsa högskoleförberedande kurser är på sin arbetsplats fyra dagar i veckan i åk 3. Kunskapsbedömning och feedback för positiv utveckling sker vid besök av lärare i samråd med handledaren på arbetsplatsen.

Kontaktpersoner för APL på Bygg- och anläggning

 • Mattias Rådmark
  Rektor omr. 5
  Mattias Rådmark
 • Möller, Petra
  BA
  Möller, Petra
 • Hellström, Daniel
  BA
  Hellström, Daniel
Mattias Rådmark
Rektor omr. 5

Rektor område 5
mattias.radmark(a)ystad.se
0704-31 17 00

BA EE FT HT HVFRI HVSTY RL

Möller, Petra
BA

Yrkeslärare och matematik
petra.moller(a)edu.ystad.se
0704-34 05 36

Hellström, Daniel
BA

Yrkeslärare
daniel.hellstrom(a)edu.ystad.se
0709-23 07 09