Alternativt enkätverktyg

Jag får ofta frågor som rör verktyg för undersökningar, exempelvis enkätverktyg. När administrationen nyligen gick över till Easy Research försvann möjligheten för pedagoger och elever att göra egna undersökningar. Jag har tidigare lobbat för alternativa lösningar som Google Forms och Surveymonkey. Nu vill jag tipsa om en annan intressant tjänst: Typeform!

Niclas Olsson